ບໍລິສັດ ຟີໂກ້ ມີເດຍ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ເປັນຄູ່ຄ້າຍຸດທະສາດ ທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ.

FIGO ໄດ້ຮ່ວມງານແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດຢູ່ທົ່ວໂລກໄດ້ແກ່: Safecap Investments Ltd, Step By Step Services Limited, Fivecircles Limited, Gopartner , Gonnaflex Limited,… ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ສ້າງແລະພັດທະນາຊື່ສຽງໃຫ້ບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ.

• ໜ້າທີ່: ເປັນສື່ກາງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າເຖິງບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ໂດ່ງດັງໃນຕະຫຼາດ

• ສ້າງຊື່ສຽງ: ນໍາບັນດາບໍລິສັດທີ່ຕ້ອງການສ້າງຊື່ສຽງແລະຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

• ສ້ື່ສານ: ໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ສ້າງຍຸດທະສາດການຄ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ

• FIGO MEDIA:

– ຂະຫຍັນ

– ໝັ້ນໃຈ

– ສ້າງສັນ

– ແບບແຜນ

2. ປະຫວັດແລະຄວາມເປັນມາຂອງຕະຫຼາດCFD

CFD (Contract For Difference): ສັນຍາຊື້ຂາຍ ຫາກຳໄລຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາ,

ສັນຍານີເປັນສັນຍາ ເປັນສັນຍາຜູ້ຊື້ ແລະຜູ້ຂາຍກ່ຽວຂ້ອງລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາຊື້ແລະລາຄາຂາຍ ຂອງສິນຄ້າໃດໜຶ່ງ. CFD ໄດ້ກາຍມາເປັນທີ່ນິຍົມນັບແຕ່ປີ 1850 ແລະປະຈຸບັນກາຍມາເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງທົ່ວໂລກ

ນັບຕັ້ງຕະລາດCFD ກຳເນີດຂື້ນແລກໆ ມີພຽງມູ້ມີເງືອນໄຂທາງດ້ານການເງິນ, ທະນະຄານການແລະ ບັນດາກຸ່ມກອງທຶນ ທີ່ສາມາດລົງທຶນໄດ້

ອີງຕາມສະພາບລວມ, ນັບມື້໊ CFD ນັບເປັນທີ່ນິຍົມ ແລະບັນດາ Broker ພັດທະນາໃຫ້ Web ຂອງ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍພາສາຂື້ນ. ​ເມື່ອ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ພັດທະນາ, ບັນດາ​ນັກ​ລົງທຶນ​​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ, ນີ້​ແມ່ນ​ຕະຫຼາດ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ມີ​ກຳ​ໄລ​ຫຼາຍ, ທຶນ​ໜ້ອຍ, ສະພາບ​ຄ່ອງ​ຕົວ​ສູງ, ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຈົດ​ທະບຽນ ​ແລະ ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຕະຫຼາດ. ຈຳນວນ​ນັກ​ລົງທຶນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ເຂົ້າ​ຕະຫຼາດ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຖື​ວ່າ ​ແມ່ນ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ດີພ້ອມສໍາລັບ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ.

​ໂດຍ​ຍຶດໝັ້ນເຂົ້າໃຈ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​, FIGO ​ໄດ້​ພັດທະນາ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ BRANDING ທີ່​ນຳ​ຕະຫຼາດ CFD ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ບັນດາ​ນັກ​ລົງທຶນ​ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.